نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده NUMECA FINE™Turbo 10.1

NUMECA FINE™Turbo یکی از سریع ترین و پیشرفته ترین نرم افزار های CFD برای سیستم های چرخنده میباشد .دینامیک سیالات محاسباتی (Computational fluid Dynamics) یا سی ‌اف‌ دی (CFD) نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  یکی از بزرگ‌ ترین زمینه‌هایی‌ست که مکانیک قدیم را به علوم رایانه و توانمندی‌های نوین محاسباتی آن در نیمهٔ دوم قرن بیستم و در سده جدید میلادی وصل می‌کند .شما با استفاده از این نرم افزار میتوانید سیستم های دینامیکی دورا را شبیه سازی کنید از سرعت بسیار کم تا سرعت صوت ، محورهای چندگانه، شعاعی، جریان‌های مختلط و … را این نرم افزار پشتیبانی مینکند.

 

 NUMECA FINETurbo نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  NUMECA FINE™Turbo 10.1
 

password نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  NUMECA FINE™Turbo 10.1رمز فایل: www.downloadha.com

download نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  NUMECA FINE™Turbo 10.1پارت ۰۱ : لینک مستقیم

download نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  NUMECA FINE™Turbo 10.1پارت ۰۲ : لینک مستقیم

download نرم افزار دینامیک سیالات برای سیستم‌های دوار و چرخنده  NUMECA FINE™Turbo 10.1پارت ۰۳ : لینک مستقیم