آموزش زبان انگلیسی American Headway

مجموعه امریکن هدوی (American Headway) دوره پیشرفته آموزش زبان انگلیسی با لهجه امریکن می باشد. این دوره آموزش زبان انگلیسی از انتشارات آکسفورد می باشد که در ۵ سطح ارائه شده است. در این سری از کتاب ها به هر چهار مهارت Listening، Speaking، Reading، Writing پرداخته شده است. در این پست فایل های PDF و صوتی، کتاب های دانش آموز و تمرین این مجموعه در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است. کتاب های این پست مربوط به ویرایش اول از این مجموعه می باشد. تاکید این مجموعه بر روی لغات، گرامر و مکالمه می باشد. هر یک از سطوح این کتاب ها دارای ۱۴ درس می باشد که در پایان کتاب نیز Trascript فایل های صوتی ارائه شده است.هم اکنون میتوانید این مجموعه ی بی نظیر را ازدانلود ها دریافت نمایید.

 

 

 

American Headway 1

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود  کتاب : Direct Link

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود صوت : Direct Link

American Headway 2

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود  کتاب : Direct Link

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود صوت : Direct Link

American Headway 3

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود  کتاب : Direct Link

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود صوت : Direct Link

American Headway 4

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود  کتاب : Direct Link

https://www.downloadha.com/images/download.gifدانلود صوت : Direct Link