بزرگنمایی حرفه ای تصاویر BenVista PhotoZoom Pro 7.0.8

 PhotoZoom Pro نرم افزاری است کامل و مورد نیاز برای Digital photography، Large printing ، DTP ، Web Design و Online publishing .همچنین نرم افزاری است مورد استفاده برای پردازش بر روی industrial image همچون :space technology ، امنیتی ، پزشکی و کاربرد های قانونی .بسیاری از حرفه ای ها و حتی غیر حرفه ای ها با مشکل تغییر انداره ی تصاویر خود مواجه هستند.PhotoZoom نرم افزاری است بر پایه ی S-Spline XL که به شما قابلیت بزرگ کردن تصاویر خود با کم ترین کاهش کیفیت را خواهد داد. برای مثال انتظار بزرگ نمایی تصاویر ۲×۲ به ۱۰۲۴×۷۶۸ را بدون کاهش کیفیت نداشته باشید استفاده ی این نرم افزار برای بزرگ نمایی حدود ۳ تا ۴ برابر برای استفاده های شخصی و ۶ تا ۸ برابر برای استفاده های خاص می باشد.Benvista-PhotoZoom

https://img5.downloadha.com/AliRe/95/Screen/BenVista-PhotoZoom-s1.jpg  https://img5.downloadha.com/AliRe/95/Screen/BenVista-PhotoZoom-s2.jpg  https://img5.downloadha.com/AliRe/95/Screen/BenVista-PhotoZoom-s3.jpg

info

PhotoZoom Pro 7 not only creates larger images than any other software (up to 1 million by 1 million pixels), it also produces higher quality results. PhotoZoom Pro 7 is equipped with S-Spline Max, a unique, award-winning image resize technology which excels at preserving clean edges, sharpness, and fine details.

سیستم مورد نیاز

– Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2008, or 2003
– 1 GB internal memory
– 45 MB free hard disk space

راهنمای نصب

بعد از نصب نرم افزار را اجرا کنید، سپس با اطلاعات داخل فایل keys نرم افزار را فعال سازی کنید.

اطلاعات فایل
رمز فایل: www.downloadha.com