نرم افزار مدیریت فونت های سیستم X-Fonter 8.3.0

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون رای)
Loading...

X-Fonter یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت فونت می باشد که شما توسط آن می توانید اغلب اقدامات پرکاربرد در کار با فونت ها مانند نصب فونت جدید، حذف، بارگذاری فونت ها (load)، خالی کردن، مقایسه نمودن، پیش نمایش و … را که ممکن است در مدیریت فونت های سیستم خود نیاز داشته باشید، مدیریت کنید. برای مثال پیش نمایش از هر کاراکتر در فونت مخصوص را مشاهده نمایید، فونت های جدید را به راحتی نصب نمایید و بسیاری از کارهای دیگر را  به کمک این نرم افزار انجام دهید.X-Fonter

https://img5.downloadha.com/AliRe/Pics/X-Fonter-s1.jpg  https://img5.downloadha.com/AliRe/Pics/X-Fonter-s2.jpg

info

X-Fonter is an advanced font manager, especially created for web-designers, graphic artists and font fanatics. In a simple user interface you can quickly find the font that you need. Even with thousands of fonts on your computer, with X-Fonter they’re just a few clicks away.

سیستم مورد نیاز

OS Support: Win2000, Win10 x32, Win10 x64, Win8 x32, Win8 x64, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinXP

اطلاعات فایل
رمز فایل: www.downloadha.com
لینک دانلود

دانلود با حجم 5 مگابایت